دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه

ت ۱۳۱۲ ق
و ۱۲ تير ۱۳۵۹ ش تهران

زهرا سلطان نظام مافی دختر خدیجه سلطان ورضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)، در سال ۱۳۱۲ ق به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۹ ق با عباس میرزا سالار لشکر، پسر فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) و عبدالحسین میرزا فرمانفرما ازدواج کرد و لقب مادر شوهرش عزت السلطنه به او داده شد. فرزندان آن دو: هما، تاج الملوک، عزت الملوک، مهری دخت، بهرام میرزا، و بهمن میرزا. او در ۴ اسفند ۱۳۶۰ ش درگذشت و در مقبره خانوادگی در امامزاده عبدالله دفن شد.

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمان فرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو