دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

تاج الملوک فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

تاج الملوک فرمانفرمائیان به مادرش، زهرا سلطان عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • آفریننده تاج الملوک فرمانفرمائیان
  • تاریخ ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۳۲ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A68
  •