دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان نظام السلطنه به خدیجه سلطان

رضا قلی خان نظام السلطنه به خدیجه سلطان

رضا قلی خان نظام السلطنه به همسرش، خدیجه سلطان، به همراه پاکت

نمای تفصیلی

 • آفریننده رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)
 • تاریخ حدود ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A85
 •