دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

با تشکر از علاقه شما. پروژه «دنیای زنان در عصر قاجار» مدیون کمکهای شماست.

چگونه می توانید به ما کمک کنید

دنیای زنان در عصر قاجار مدیون سخاوتمندی افرادی است که با کمکهای مالی خود در گردآوری، تصویربرداری، حفظ اسناد و اشیاء، و گسترش وبسایت به ما یاری می رسانند. کمکهای شما مشمول معافیت مالیاتی می شود.

برای کمک به این پروژه، چک در وجه President and Fellows of Harvard College نوشته شود و در قسمت یادداشت چک ذکر گردد: "For Women’s Worlds in Qajar Iran Fund" لطفا چک خود را به نشانی زیر پست کنید:

Women’s Worlds in Qajar Iran
WGS, Boylston Hall
Harvard University
Cambridge, MA 02138
USA

برای استفاده از کارت اعتباری، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید و راهنماییهای آن را برای کمک به دانشگاه هاروارد دنبال کنید. در قسمت انتخاب کمک به کدام دانشکده یا مؤسسه وابسته، “Other” را انتخاب کنید و در قسمت “Comments/Other Designation” لطفا اضافه کنید: This gift should go to the Women's Worlds in Qajar Iran Fund اینجا

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق نشانی زیر wwqi@fas.harvard.edu و یا تلفن ۶۱۷۴۹۶۷۴۶۰ تماس بگیرید.

اگر اسناد و اشیایی دارید که علاقه مندید به وبسایت اضافه شود، از طریق این ایمیل wwqi@fas.harvard.edu با ما تماس بگیرید و یکی از پژوهشگران ما ترتیب این کار را خواهد داد.