دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه به خدیجه سلطان

زهرا سلطان عزت السلطنه به خدیجه سلطان

نامه زهرا سلطان عزت السلطنه به مادرش، خدیجه سلطان

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A19
  •