دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پژوهشگر سرپرست

افسانه نجم آبادی، دانشگاه هاروارد

مدیر اجرایی، ایران

فرشیده میربغدادآبادی

کارگروه ایران

حمید اسکندری، آزاده حسنین، گلاره مظفری

کارگروه کمبریج

آزاده تاج پور، نازیلا حافظی، رؤیا آمیغ، بل شِوِز

هیأت مشاوران

نزهت احمدی، تاریخ، دانشگاه الزهرا

جف اسپر، پژوهشگر تاریخ عکاسی، کمبریج

منوچهر اسکندری قاجار، رئیس انجمن بین المللی مطالعات قاجار

متیو اسمیت، پژوهشگر ادبیات و کتابدار متخصص، کتابخانه وایدنر، دانشگاه هاروارد

بهمن بیانی، پژوهشگر تاریخ، تهران

هوری بربریان، تاریخ، دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

دامینیک پرویز بروکشاو، ادبیات فارسی، دانشگاه آکسفورد

اکبر تقی زاده، عمران و معماری شهری، تبریز

آرش خازنی، تاریخ، کالج پمونا

یاسمن خسروی، مطالعات خاور نزدیک و میانه، دانشگاه بن

علیرضا دوستدار، مطالعات اسلامی و مردم شناسی، دانشگاه شیکاگو

لیلا دیبا، پژوهشگر تاریخ هنر، نیویورک

داریوش رحمانیان، تاریخ، دانشگاه تهران

یاسمن رستم کلایی، تاریخ، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتن

رکسان زند، پژوهشگر تاریخ، لندن

غلامرضا سلامی، پژوهشگر تاریخ، تهران

نغمه سهرابی، تاریخ، دانشگاه برندایز

سونیل شرما، ادبیات، دانشگاه بُستن

اسماعیل شمس, پژوهشگر تاریخ، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

فریده طاهری، پژوهشگر تاریخ هنر، تهران

محمدرضا طهماسب پور، پژوهشگر تاریخ عکاسی، تهران

سیمین فصیحی، تاریخ، دانشگاه الزهرا

جین گارتویت، تاریخ، کالج دارتموت

تالین گرگور، تاریخ هنر، دانشگاه برندایز

رودی متاو، تاریخ، دانشگاه دلور

اِیمی مطلق، انگلیسی و ادبیات تطبیقی، دانشگاه آمریکایی قاهره

ناهید مظفری، تاریخ، دانشگاه نیویورک

عباس مهرورز، تاریخ، دانشگاه بوعلی سینا

علی میرانصاری، پژوهشگر تاریخ و ادبیات، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

سید مقداد نبوی رضوی، پژوهشگر تاریخ، تهران

فرزین وجدانی، تاریخ، دانشگاه رایرسن

هایدی وشلر، تاریخ، دانشگاه مونیخ

مارگرت هیل، کتابدار مجموعه های دیجیتال، کتابخانه وایدنر، دانشگاه هاروارد

دالیا یاشارپور، پژوهشگر ادبیات، لوس آنجلس

مسؤول امور مالی

کُری پالسن

تعبیه وبسایت

ورمانستر

طراحی وبسایت

پندار یوسفی، ماهیموتو

با سپاس بسیار از:

تارا مرفی، پیتر کتز، سعید بهروزی، نسرین ملکی، سهراب مهدوی، شیرین جعفری، شیرین مظفری، سورنا پرهام، ژاله جلیلی، مریم مؤمنی، پریسا عتیقی مقدم، مریم فرزانه، مریم صالحی، آسیه آل احمد، محبوبه مقدم، فاطمه معزی، رابرت ایمز