دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسین میرزا و عباس میرزا فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه

محمد حسین میرزا و عباس میرزا فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه

یادداشت حاشیه: کاغذ محمد حسین میرزا - حاشیه عباس میرزا

نمای تفصیلی

 • آفریننده محمد حسین میرزا فیروز
 • تاریخ ۹ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۳۰ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A73
 •