دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه عزت السلطنه و عباس میرزا، جمادی‌الاول ۱۳۲۹

نکاح نامه عزت السلطنه و عباس میرزا، جمادی‌الاول ۱۳۲۹

نکاح نامه زهرا خانم (عزت السلطنه)، دختر نظام السلطنه، با عباس میرزا، پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ صداق (مهریه) ده هزار تومان، یکهزار و پانصد تومان نقد تسلیم شد هشت هزار و پانصد تومان مطابق سه دانگ مشاع قریه دالکی نزدیک شیراز تملیک شد به اضافه یک جلد قرآن خطی که تسلیم شد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیجیتالی شده از عکس اصل سند برگرفته شده.

 • ابعاد ۳۷ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13104A111
 •