دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

با گشت و گذار در اسناد متنوعی که از مجموعه های خصوصی خانوادگی و مؤسسات متعددی از سراسر دنیا فراهم آمده با زندگی زنان در عصر قاجار (۱۲۱۰ق-۱۳۰۴ش/۱۷۹۶-۱۹۲۵) آشنا شوید. دنیای زنان در عصر قاجار دسترسی دوزبانه شما را به هزاران اوراق شخصی، اسناد دستنوشته و چاپی، عکس، اشیاء زندگی روزمره و آثار هنری، و اسناد صوتی -- یعنی مجموعه دیجیتال بی نظیری برای تاریخ نگاری اجتماعی و فرهنگی عصر قاجار -- ممکن می کند. بیشتر...