دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسین میرزا و عباس میرزا فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

محمد حسین میرزا و عباس میرزا فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

یادداشت حاشیه: کاغذ محمد حسین میرزا، برادر کوچکتر عباس میرزا، که از بیمارستان برلن برای همسر برادرش می نویسد، حاشیه نویسی از سالار لشکر

نمای تفصیلی

 • آفریننده محمد حسین میرزا فیروز
 • تاریخ ۲۱ فروردين ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۳۰ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A70
 •