دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهمن میرزا فرمانفرمائیان

ت ۱۳۱۲ ش

پسر عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشگر. او دو بار ازدواج کرد؛ همسران: منیر قاذوی و مژده سیف امیرحسینی. بهمن میرزا در سوییس درگذشت و همانجا دفن شده است.

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو