دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه سلطان به زهرا سلطان عزت السلطنه

خدیجه سلطان به زهرا سلطان عزت السلطنه

نامه خدیجه سلطان به دخترش، زهرا سلطان عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • آفریننده خدیجه سلطان (همسر رضا قلی خان نظام مافی)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A20
  •