دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت السلطنه و خانواده

عزت السلطنه و خانواده

از راست: کودک: شناخته نشده، عباس میرزا سالار لشکر (پسر عزت الدوله و عبدالحسین میرزا فرمانفرما)، ممه خانم (تایه زهرا سلطان)، زهرا سلطان عزت السلطنه (همسر عباس میرزا)، معصومه خانم نظام مافی، هما فرمانفرمائیان (دختر زهرا سلطان و عباس میرزا)، و محمود خان نظام مافی. زهرا سلطان، معصومه خانم، و محمود خان فرزندان خدیجه سلطان و رضا قلی نظام السلطنه بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B25
  •