دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت السلطنه در کنار فرزندان

عزت السلطنه در کنار فرزندان

از راست به چپ: عزت السلطنه، هما فرمانفرمایان، مهری دخت فرمانفرمایان، و اصغر امامی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ تير ۱۳۲۸ ش
 • یادداشت ها

  این عکس در تهران گرفته شده است.

 • ابعاد ۱۰ × ۱۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13102A38
 •