دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهینامه مایه کوبی زهرا سلطان عزت السلطنه

گواهینامه مایه کوبی زهرا سلطان عزت السلطنه

گواهینامه مایه کوبی زهرا سلطان نظام مافی (عزت السلطنه)؛ تاریخ اولین مایه کوبی ۱۹۶۷ و بعدی ۱۹۷۷ ذکر شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۶ ش
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A53
  •