دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه به محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

زهرا سلطان عزت السلطنه به محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

نامه زهرا نظام مافی (زهرا سلطان عزت السلطنه) به برادرش، محمد علی نظام مافی (سالار معظم)؛ گزیده متن: قربانت شوم، این هفته هیچ کاغذی از شما نرسیده است. انشاءالله وجود مبارک قرین صحت و سلامت است. اگر از حالت حضرت علیه عالیه خانم دامت شوکتها و متعلقین خواسته باشید، بحمدالله همگی سلامت هستیم. محمود خان و معصومه خانم سلامتند. اما حالا چندان به میل درس نمی خوانند و باید به زور آنها را بفرستیم به مکتب چون آن میرزای قدیمشان که با عمه اش رفته است به مشهد و این معلم تازه را دوست ندارند. از حضرت اشرف آقا کاغذ می رسد بحمدالله سلامت هستند، اما حالا مثل اوایل رفتن شان که تعریف می نوشتند، در روزنامه ها دیگر نمی نویسند. یعنی یک ماه می شود که از کرمانشاه شکایت می کنند، اینجا هم چندان خوب نمی نویسند. زیاده عرضی ندارد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A7
  •