دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان نظام السلطنه به زهرا سلطان عزت السلطنه

رضا قلی خان نظام السلطنه به زهرا سلطان عزت السلطنه

نامه رضا قلی خان نظام السلطنه به دخترش، زهرا سلطان عزت السلطنه؛ گزیده متن: فرزند عزیزتر از جانم، قریب بیست روز است وارد طهران شده ام. به واسطه مراوده مردم مجال نگارش جواب مراسله شما را بهم نرسانده ام، ولی هیچ ساعتی نبوده است که از چشم من دور باشی. اگر چه بی اندازه شایق بودم که شما و فرزند شیرین هما را ملاقات کنم ولی چون به خوشی و خرمی با آقای سالار لشکر هستید خوشوقت هستم. نمی دانم هما حرف می زند و راه می رود یا خیر هنوز راه نیفتاده است. اولیای دولت اصراری دارند که من حکومت بروجرد، لرستان، و عربستان را قبول کنم، ولی من به واسطه مشکلات فوق العاده و ضعف و نقاهت هنوز قبول نکرده ام. اگر پذیرفتم و کارهای آنجا وقتی داد دو سه روز برای ملاقات شما و سالار لشکر به همدان می آیم.

نمای تفصیلی

  • آفریننده رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A15
  •