دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

دریافت نامه مخاطب؛ از اول رمضان عزت الدوله از فرمانیه به شهر بازگشته؛ حال مساعد عزت الدوله با وجود روزه و گرما؛ حال مساعد هما خانم و اینکه هما خانم بچه بسیار خوب و شیرینی شده؛ بنائی اندرون هم تا کنون به اتمام نرسیده و فقط آنچه که لازم بوده انجام شده است؛ از هشت اطاقی که مانده بود چهار اطاقش تمام شده که امسال در زمستان بتوانند منزل نمایند؛ کمتر شدن هزینه بنائی اندرون در مقایسه با قیمت تخمین زده شده؛ اندازه گیری اتاق‌های آماده شده برای بافتن فرش‌ها اگر مخاطب صلاح بداند؛ و یادآوری درخواست گلیم هرسینی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C285
  •