دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معتمد امین به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۲۶ ش

معتمد امین به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۲۶ ش

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۲۴.۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A60
  •