دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه به معصومه نظام مافی، ۱۳۴۳ ش

زهرا سلطان عزت السلطنه به معصومه نظام مافی، ۱۳۴۳ ش

نامه زهرا نظام مافی (زهرا سلطان عزت السلطنه) به خواهرش، معصومه نظام مافی

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۴۳ ش
  • ابعاد ۲۰ × ۲۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A4
  •