دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه سلطان

ت ۱۲۹۹ ق

خدیجه سلطان دختر ستاره خانم و میرزا رضا مستوفی آشتیانی (از کارمندان وزارت خارجه) بود. ستاره خانم در جوانی درگذشت و خواهرش که بعد از فوت او به عقد میرزا رضا درآمد خدیجه سلطان و خواهرش فاطمه را بزرگ کرد. خدیجه سلطان در سال ۱۳۰۱ ق در سن ۱۲ سالگی به عقد رضا قلی خان نظام مافی درآمد. فرزندان آن دو: صادق (فوت در کودکی)، محمد علی (سالار معظم)، محمد تقی، زهرا سلطان (عزت السلطنه)، محمود، و معصومه.

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو