دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد علی نظام مافی (سالار معظم) به خدیجه سلطان

محمد علی نظام مافی (سالار معظم) به خدیجه سلطان

محمد علی نظام مافی (سالار معظم) به مادرش، خدیجه سلطان

نمای تفصیلی

 • آفریننده محمد علی نظام مافی (سالار معظم)
 • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A80
 •