دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح‌نامه عباس میرزا سالار لشکر و زهرا خانم عزت السلطنه، ۱۳۴۷ ق

صلح‌نامه عباس میرزا سالار لشکر و زهرا خانم عزت السلطنه، ۱۳۴۷ ق

عباس میرزا سالار لشکر فرزند [عبدالحسین] فرمانفرما شش دانگ قریه قرمزی خلیفه واقع در مراغه آذربایجان را به ازای یک سیر نبات زرد مشهدی با همسرش زهرا خانم عزت السلطنه مصالحه کرده است، اما بنا بر شرط ضمن عقد، او می‌تواند به مدت پانزده سال از تحریر سند، بعضی یا تمام موارد را فسخ نماید.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۷ ذی‌القعده ۱۳۴۷ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
 • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
 • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1258A53
 •