دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد موقوفات و کمک های خیریه زهرا سلطان نظام مافی (عزت السلطنه)

اسناد موقوفات و کمک های خیریه زهرا سلطان نظام مافی (عزت السلطنه)

شامل: نامه تشکر وزیر فرهنگ برای واگذاری زمین برای ساخت مدرسه (۱۳۲۸ ش)؛ صورت حساب خرید مصالح ساختمانی بابت مدرسه حرفه ای پسران مهرآباد (؟۱۳۲۹)؛ اهدای زمین در قریه مهرآباد به وزارت فرهنگ (۱۳۳۲)؛ نامه تشکر رییس فرهنگ میاندوآب برای ساخت یک دبستان در قریه قره ورن (۱۳۳۲)؛ اسامی خیرینی که در سال ۱۳۳۳ به جمعیت شیر و خورشید سرخ میاندوآب کمک مالی نموده اند؛ کمک مالی به جمعیت شیرو خورشید سرخ میاندوآب (۱۳۳۶)؛ نامه تشکر رییس اداره فرهنگ ناحیه یازده برای ساخت دو اتاق در دبیرستان نظام مافی (۱۳۴۰)؛‌ نامه قدردانی وزارت فرهنگ برای تعمیر دبستان (۱۳۴۱)؛‌ واگذاری سه قطعه زمین برای ساخت یک درمانگاه (به نام نظام مافی) به وزارت بهداری (۱۳۴۱)؛ سند صلح محل ورزش ویژه معلولین (۱۳۴۲)؛ واگذاری زمین برای ساخت خوابگاه‌های شبانه روزی و آسایشگاه ناشنوایان به نام نظام مافی (۱۳۴۴)؛‌ واگذاری زمین برای ساخت استادیوم ورزشی ویژه معلولین و بانوان کشور به نام نظام مافی (۱۳۴۴)؛‌ اسناد وقف نامه مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام و کلیه اسباب و ظروف داخل آن (۱۳۴۵)؛ اسناد موقوفات واقع در تهران، مهرآباد جنوبی که شامل سند وقف مسجد حضرت امیرالمؤمنین، مدرسه، آموزشگاه شبانه روزی ناشنوایان، درمانگاه، و مجموعه ورزشی است (۱۳۴۵)؛‌ واگذاری زمین برای احداث مدرسه حرفه ای دخترانه نظام مافی (۱۳۴۶)؛ سند صلح مدرسه حرفه ای دخترانه (۱۳۴۶)؛ نامه وزارت فرهنگ به اداره فرهنگ ناحیه هفت تهران درباره تعمیرات آموزشگاه از سوی زهرا نظام مافی؛ فهرست امور خیریه و موقفات زهرا نظام مافی؛ اسامی اطفال مستمند و بدون سرپرستی که زهرا نظام مافی در منزل خود پرورش داده است؛‌ دو نامه از بهرام فرمانفرمائیان به آیت الله سید محمد وحیدی درباره اقدامات خیرانه مادرش و درخواست تأیید این امر از سوی او که آیت الله سید محمد وحیدی در پاسخ از خدمات نیکوکاری زهرا نظام مافی تعریف و تمجید کرده است (۱۳۶۷ و ۱۳۷۱)؛ و نامه فرزندان زهرا نظام مافی به حجت الاسلام حاج آقا مهری، رییس دادگاه انقلاب، درباره اقدامات خیرانه مادرشان و تقاضای رفع ممنوعیت معامله اموال وی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصاویر از کپی اسنادی است که در اصل متعلق به بهرام فرمانفرمائیان، پسر زهرا سلطان عزت السلطنه می باشد.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 13104A95
 •