دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا سالار لشکر به زهرا سلطان عزت السلطنه

عباس میرزا سالار لشکر به زهرا سلطان عزت السلطنه

عباس میرزا سالار لشکر به همسرش، زهرا سلطان عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • آفریننده عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A50
  •