دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه به محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

زهرا سلطان عزت السلطنه به محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

نامه زهرا نظام مافی (زهرا سلطان عزت السلطنه) به برادرش، محمد علی نظام مافی (سالار معظم)؛ گزیده متن: قربانت شوم، کارت پستال شما رسید و مایه یک دنیا مسرت و خوشحالی گردید. اگر از حالت حضرت خانم دامت شوکتها و متعلقین خواسته باشید، بحمدالله همگی سلامت هستیم. چون آدرس تازه خودتان را پشت کارت پستال نوشته بودید، این پاکت را به لندن فرستادیم. یقین تا به حال وارد لندن شده و تماشاهای خوب خواهید کرد. اگرعکس این جشن ها را توی روزنامه چاپ کردند برای ما هم بدهید. نوشته بودید اگر تقی خان برای مسافرتش پول خواست زود برایش بفرستید. سه هفته قبل هزار فرانک برایش فرستادیم، اما حالا دیگر هنوز پول نخواسته که بفرستیم. برای شما هم با پست قبل برات دوم هزار منات را فرستادیم، نمی دانم رسیده است یا نه. روزنامه استقلال ایران که برای شما به روسیه می فرستادند نمی دانم آدرس تازه تان را بدهیم که به لندن بفرستند یا از روسیه برای شما می فرستند. ازحضرت اشرف آقا بی خبر نیستیم، به حمدالله سلامت هستند و شیراز هم منظم است. حاجی علی قلی خان هم از اینجا رفت به فرنگ و حالا دیگر بختیاری ها اینجا چندان رنگ و بویی ندارند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A8
  •