دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان نظام السلطنه به زهرا سلطان عزت السلطنه

رضا قلی خان نظام السلطنه به زهرا سلطان عزت السلطنه

رضا قلی خان نظام السلطنه به دخترش، زهرا سلطان عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • آفریننده رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A32
  •