دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه ای از زهرا سلطان عزت السلطنه

نامه ای از زهرا سلطان عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A22
  •