دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه سلطان به محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

خدیجه سلطان به محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

خدیجه سلطان به پسرش، محمد علی نظام مافی (سالار معظم)

نمای تفصیلی

 • آفریننده خدیجه سلطان (همسر رضا قلی خان نظام مافی)
 • تاریخ حدود ۱۳۳۰ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A81
 •