دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت عباس میرزا سالار لشکر به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

وکالت عباس میرزا سالار لشکر به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

گزیڈه متن: این جانب عباس میرزا فرمانفرمائیان مقیم موقتی در برلن صاحب ورقه هویت نمره ۳۲۰۸ صادره از ناحیه ۳ حسن آباد مورخه ۲۹ ثور ۱۲۹۸ به موجب این ورقه وکیل و وکیل در توکیل قانونی و قائم مقام شرعی خود قرار دادم زهرا خانم نظام مافی (عزت السلطنه) معقوده خود را که هریک از املاک و علاقجات ملکی ومتصرف این جانب را که صلاح بدانند و درجریان ثبت صلح و محابه به شخص ثالث نشده باشد و در حدود یکصد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) ارزش داشته باشد به اطلاع آقای میرزا محمد علی خان معتمدیان به هر کس و هر مؤسسه حقوقی که صلاح می دانند معامله و مصالحه نموده مال المصالحه آن را شخصا دریافت دارند. امضای ایشان دراین معامله در دفاتر ثبت اسناد واسناد رسمی در حکم امضای این جانب است. برلین ۲-۲-۱۳۱۴، عباس فرمانفرماییان. دفتر سفارت شاهنشاهی ایران در برلن صحت امضای آقای عباس فرمانفرمائیان را تصدیق می نماید. برلن، ۳-۲ -۱۳۱۴.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر
  • تاریخ ۳ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A46
  •