دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه به معصومه نظام مافی

زهرا سلطان عزت السلطنه به معصومه نظام مافی

نامه زهرا نظام مافی (زهرا سلطان عزت السلطنه) به خواهرش، معصومه نظام مافی

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A1
  •