دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسین میرزا و عباس میرزا فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

محمد حسین میرزا و عباس میرزا فرمانفرمائیان به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

یادداشت حاشیه: «کاغذ محمد حسین میرزا - حاشیه عباس میرزا»

نمای تفصیلی

 • آفریننده محمد حسین میرزا فیروز
 • تاریخ ۲ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۳۰ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A72
 •