دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا سالار لشکر به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

عباس میرزا سالار لشکر به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۱۴ ش

عباس میرزا سالار لشکر به همسرش، زهرا سلطان عزت السلطنه، به همراه پاکت

نمای تفصیلی

  • آفریننده عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر
  • تاریخ ۴ فروردين ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد اندازه نامه: ۲۲ × ۲۸.۵ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۶.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A66
  •