دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا سالار لشکر به خدیجه سلطان، ۱۳۳۰ ق

عباس میرزا سالار لشکر به خدیجه سلطان، ۱۳۳۰ ق

گزیده متن: ۲۳ صفر، قربانت گردم، چندی است از حضرت علیه بی خبر و نمی دانم چرا مخلص را به کلی فراموش فرموده اید. از حال مخلص استفسار بفرمائید سلامت در تبریز و گرفتار هستم. تا دو سه روز دیگر حضرت سپهدار اعظم خیال فرنگستان را دارند و امیدوارم تکلیفمان یک طرف بشود؛ یعنی یا طهران مراجعت بکنیم یا اینکه در اینجا ماندنی. دراین صورت عزت السلطنه هم به اینجا تشریف خواهند آورد که یک چندی هم تبریزی بشویم. از حضرت اجل آقای نظام السلطنه مدتی است بی خبر هستم و به هیچ وجه یادی از مخلص نمی کنند با اینکه چندین دفعه عریضه عرض کرده ام. همواره منتظر اخبار سلامتی حضرت مستطاب علیه هستم. زیاده جسارت است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر
 • تاریخ ۲۲ صفر ۱۳۳۰ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۲۱ × ۱۳.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 13104A74
 •