دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه به خدیجه سلطان

زهرا سلطان عزت السلطنه به خدیجه سلطان

پاکت نامه زهرا نظام مافی (زهرا سلطان عزت السلطنه) از تهران خطاب به خانم نظام السلطنه [خدیجه سلطان، مادر زهرا نظام مافی]‌ در مشهد، خراسان.

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A2
  •