دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خلیل تمدن به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۲۶ ش

خلیل تمدن به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۲۶ ش

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد نامه: ۲۱ × ۲۸ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۵.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A55
  •