دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان عباس میرزا سالار لشکر و زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۴۷ ق

صلح نامه میان عباس میرزا سالار لشکر و زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۴۷ ق

گزیده متن: در محضر اولیای شرع مطاع طهران شاهزاده عباس میرزا سالار لشکر، فرزند ارجمند حضرت والا شاهزاده فرمانفرما، مصالحه شرعیه نمود با خانم زهرا سلطان عزت السلطنه تمامی و همگی شش دانگ قریه قرمزی خلیفه واقعه در مراغه آذربایجان را با تمام توابع شرعیه و عرفیه آن به مال المصالحه یک سیر نبات زرد مشهدی و ضمن عقد شرط شد مدت فسخ مصالحه جهت آقای مصالح در تمام مدت پانزده سال هلالی از حال تحریر که هروقت بخواهند فسخ نمایند.

نمای تفصیلی

 • آفریننده عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر
 • تاریخ ۲۷ ذی‌القعده ۱۳۴۷ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۳۸ × ۴۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 13104A94
 •