دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا سلطان عزت السلطنه و بهمن میرزا فرمانفرمائیان

زهرا سلطان عزت السلطنه و بهمن میرزا فرمانفرمائیان

زهرا سلطان عزت السلطنه، همسر عباس میرزا سالار لشکر، با پسر کوچکش، بهمن میرزا فرمانفرمائیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B20
  •