دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیمارستان عباسی

بیمارستان عباسی

دو عکس از بیمارستان عباسی و نقشه محل. این بیمارستان را زهرا سلطان عزت السلطنه به نام همسرش، عباس میرزا سالارلشکر، در میاندوآب وقف کرده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد عکس: ۱۴ × ۱۰ سانتیمتر؛ نقشه: ۱۰۷ × ۸۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B1
  •