دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه معصومه نظام مافی

وصیت نامه معصومه نظام مافی

گزیده متن: عزت السلطنه را تنها وصی و وارث خود قرار دادم و او را موظف می نمایم بدین که از دایه من نگهداری نماید، متکفل مخارج او شده، ماهی بیست تومان ماهیانه به او بپردازد که زندگانی نماید و پس از فوت او به دخترش عذرا بدهد و از هر حیث از دایه من نگهداری شود به او محبت نماید، مثل اینکه دایه خود او باشد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده معصومه نظام مافی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A41
  •