دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک جهان خانم مهد علیا

ت ۱۲۲۰ ق
و ۱۲۹۰ ق

ملک جهان خانم دختر بیگم جان خانم (دختر فتحعلی شاه قاجار) و محمد قاسم خان اعتضادالدوله قاجار قوانلو (پسر سلیمان خان اعتضادالدوله قوانلو) بود. در سال ۱۲۳۵ ق، در پانزده سالگی با پسر دایی خود، محمد میرزا ولیعهد، ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: ملک زاده خانم عزت الدوله و ناصرالدین شاه قاجار

پس از فوت محمد شاه تا رسیدن ناصرالدین میرزا ولیعهد از تبریز به تهران، که صد روز طول کشید، مهد علیا در رأس مجلسی که از بزرگان مملکت تشکیل شده بود زمام امور را به دست گرفت. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، مهد علیا نقش عمده‌ای در عزل، تبعید، و قتل امیر کبیر داشت. بستن

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۸۴؛ نوایی، عبدالحسین، مهد علیا به روایت اسناد، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۳، صص ۱۷ و ۳۴۷. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو