دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

نامه مهدعلیا از نیاوران به ناصرالدین شاه در عباس‌آباد که ضمن احوال پرسی و دادن خبر رفتن نایب‌ السلطنه به قصر، درباره اعتقادش به زمان و ساعت خاصی که برای ورود به شهر در نظر گرفته شده می‌گوید.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۶ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B61
  •