دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خیرات حسان

خیرات حسان

«خیرات حسان»، چاپ سنگی، طهران: بی ناشر، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، و ۱۳۰۷ قمری. تذکره ای سه جلدی، تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه، در شرح حال زنان مشهور اسلام که اطلاعاتی درباره حدود چهل زن فرهیخته از درباریان قاجار را نیز شامل می شود.

نمای تفصیلی

  • آفریننده محمدحسن خان اعتماد السلطنه
  • تاریخ قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • متعلق به مجموعه کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 901D4
  •