دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش چند روز از زندگی شاهزاده یمین‌الدوله و ولیعهد، ۱۲۸۴ ق

گزارش چند روز از زندگی شاهزاده یمین‌الدوله و ولیعهد، ۱۲۸۴ ق

گزارش چند روز از زندگی شاهزاده یمین‌الدوله از دوازدهم تا بیست و یکم رمضان شامل دیدارهای وی با امام جمعه، شاه، مهد علیا، معیرالممالک، نایب السلطنه، مستوفی الممالک، فخرالملوک، به هم خوردن برنامه کشتی گیری در نگارستان، رفتن به حمام، گرفتن یک دست اسباب عکاسی، گرفتن عکس ولیعهد توسط عکاس باشی پسر آقا اسماعیل، زیارت شاهزاده عبدالعظیم و بازی در راه برگشت، هدیه دستخط و قلمدان از طرف شاه، اغتشاش فراش‌ها، و ماجرای کتک زدن یک فرنگی؛ گزارش چند روز از زندگی ولیعهد از یازدهم تا پانزدهم رمضان شامل دیدارها با وزیر مختار فرانسه و پنج صاحب منصب، ملک منصور میرزا، و خواجه غلامعلی خواجه باشی، خانه محمدتقی خان پیشخدمت، رفتن به خانه معیرالممالک برای دیدن عصمت الدوله و قربانی شدن چهار گوسفند در جلو ولیعهد، گرفتن عکس ولیعهد توسط عکاس فرنگی، بازی با قوش‌ها و خوردن فیل و کرگدن، شوخی با نصرالله خان پیشخدمت، دادن یک طاقه شال به فیل‌بان باشی، قهوه خانه و کشیدن غلیان، دیدار امیر پسر معیرالممالک از ولیعهد و مهدعلیا، دیدار قائم مقام با میرزا غفار خان لـله باشی، و رفتن ولیعهد با قائم مقام خدمت شاه

نمای تفصیلی