دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به عین الملک، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به عین الملک، ۱۲۸۰ ق

درباره حکم ناصرالدین شاه به حضور وزرا و شاهزادگان در بالاخانه تلگراف برای گذراندن امر نگار خانم در دارالشورا، طفره نصرت الملک از آمدن به بهانه نوبه، و اختلافات بر سر حضور معتمدالدوله و موقرالدوله، و فرستادن دو جعبه آلبالو برای مخاطب

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B11
  •