دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

مهد علیا ضمن احوال پرسی از مخاطب در مورد سلامتی خود، هوای نیاوران، دیدن تومان آقا و توران آقا، و فرستادن تربت اول ماه از طریق ملک آرا، می‌نویسد. همچنین از مخاطب می‌خواهد به عریضه دخترهای امام جمعه مشهد درباره برادرشان، میرزا عسکری، و صدماتی که بعد از فوتش به آنها وارد آمده است پاسخ دهد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ صفر ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B16
  •