دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

درباره دستخط مخاطب در باب سربازان و توضیح اینکه قصد دخالت نداشته، این که سربازها عریضه را دور سنگ پیچیده و از دیوار به حیاط آنها انداخته‌ و کنیزها پیش او آورده‌اند. مهد علیا سپس از عین الملک خواسته که عریضه را به شاه برساند. همچنین به خواهش امین الملک از او برای خاطر جمع کردن سربازها و رفتن آنان نزد امین الملک برای گرفتن مواجب اشاره می‌کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B14
  •