دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تکذیب نامه امامقلی میرزا عمادالدوله

تکذیب نامه امامقلی میرزا عمادالدوله

تکذیب نامه امامقلی میرزا عمادالدوله فرزند محمدعلی میرزا دولتشاه در خصوص پیوستن به بهائیت و هرگونه همکاری با اعتضاد السلطنه و مهدعلیا و دربار وی علیه امیرکبیر.

نمای تفصیلی

 • آفریننده امامقلی میرزا عماد الدوله دولتشاهی
 • تاریخ قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است. مهر امامقلی میرزا به تاریخ ۱۲۶۶ ق است.

 • ابعاد ۸ × ۱۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31b081
 •