دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

مهد علیا از دریافت دستخط مخاطب خبر می‌دهد و درباره هرزگی دختر محمد طاهر خان و رابطه‌اش با پسر عالیه خانم (همسر دختر نوش خانم) و قهر دختر نوش خانم و رفتن به خانه مادرش می‌نویسد؛ شوهرش دو دست او را شکسته و مهد علیا او را کتک زده و قصد دارد زن و شوهر را به نیاوران آورده برایشان خانه بگیرد چرا که اعتضادالسلطنه دیگر او را به خانه خودش راه نمی‌دهد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B12
  •