دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستخط ناصرالدین شاه

دستخط ناصرالدین شاه

در مورد محاسبات مالی مربوط به علاءالدوله، مهد علیا، امین السلطان، و قوام

نمای تفصیلی

  • آفریننده ناصر الدين شاه قاجار
  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B76
  •